TERMS AND CONDITIONS

  • Home
  • TERMS AND CONDITIONS

1. Όροι και προϋποθέσεις

Το homelandgroup.gr («διαδικτυακός τόπος») αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της Homeland Group, επιχείρησης διοικούμενης από τον Παπαστάμκο Χαράλαμπο, εδρευούσης στο Χαλάνδρι, Αττικής (Λεωφόρος Μεσογείων αριθ. 303) («επιχείρηση»). Αυτός ο διαδικτυακός τόπος παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να ενημερωθεί, σχετικά με τα παρεχόμενα από την επιχείρηση προϊόντα και υπηρεσίες, για τα νέα της επιχείρησης, να επικοινωνήσει μαζί μας, κ.λπ.

Προ της συνέχισης της περιήγησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, σας καλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις («όροι») και όπως βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από τους όρους, κατά την περιήγηση και επίσκεψη σε αυτόν.

Οι παρόντες όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης.

2. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση καταβάλει εύλογη προσπάθεια, προκειμένου οι πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο να είναι ακριβείς και έγκυρες. Όμως, εναπόκειται αποκλειστικά στον χρήστη η ευθύνη για την χρήση και την αξιοποίηση των περιεχομένων στον διαδικτυακό τόπο πληροφοριών.

Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια της χρήσης του και σχετίζονται με την λειτουργία ή την συμβατότητα της υποδομής του χρήστη ή με την χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη, εξαιτίας της χρήσης του διαδικτυακού τόπου και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

2. Υποχρεώσεις συμπεριφοράς επισκεπτών

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να προβαίνει σε προσήκουσα χρήση του διαδικτυακού τόπου, να μην επιχειρεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο, στον διακομιστή του, ή σε οποιονδήποτε άλλον διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέονται με τον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε χρήση του διαδικτυακού τόπου για μη νόμιμους ή αθέμιτους σκοπούς ή να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση του διαδικτυακού τόπου και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στο εσωτερικό ή διεθνές δίκαιο ή στο δίκαιο κράτους μέλους και που δύναται να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους χρήστες ή παρεμπόδιση της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου.

Ο χρήστης οφείλει να μην αποστέλλει, μεταδίδει, δημοσιεύει, κ.λπ. περιεχόμενο, το οποίο είναι παράνομο, βλαπτικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο ή εκφράζει φυλετικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να βλάψει οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης. Το σύνολο του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των επωνυμιών, των εμπορικών σημάτων, των εικόνων, των κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών, των δεδομένων, των άρθρων και του πληροφοριακού κάθε μορφής υλικού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, διέπονται και προστατεύονται σύμφωνα με το εσωτερικό ή διεθνές δίκαιο ή στο δίκαιο κράτους μέλους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού (με εξαίρεση τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων).

Απαγορεύεται ρητώς, δίχως την προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, εκτέλεση, δημοσίευση, ανάρτηση, (ανα)μετάδοση, μεταβίβαση, έκδοση, φόρτωση, αναπαραγωγή, διανομή ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό.

6. Ιοί και ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Η επιχείρηση λαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του διαδικτυακού τόπου. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, ο διαδικτυακός τόπος λειτουργεί με το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit. Η λειτουργία και χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτοβουλία του χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματος, του λογισμικού, του εξοπλισμού, των εξαρτημάτων, κ.λπ., λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο σύστημα, κ.λπ. του χρήστη, η οποία οφείλεται σε αλλοίωση με ιούς ή με άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.

7. Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

Ο χρήστης παρακαλείται να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου (GDPR) του παρόντος διαδικτυακού τόπου και στην Πολιτική Cookies, για να ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, διά του παρόντος διαδικτυακού τόπου και για τη χρήση cookies, αντιστοίχως.

8. Τροποποίηση όρων

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης και τροποποίησης των όρων ανά πάσα στιγμή, η τελευταία έκδοση των οποίων θα βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο. Ισχύοντες θεωρούνται οι όροι, ως έχουν από την νεώτερη τροποποίηση. Ο χρήστης διατηρεί την υποχρέωση να ελέγχει τους όρους, σε κάθε επίσκεψη ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και προ της περιηγήσεως, επίσκεψης ή χρήσης του.

Τελευταία πρόσφατη τροποποίηση: Οκτώβριος 2021