Οδηγός αγοράς / πώλησης

Ήρθε η ώρα για να αγοράσετε ένα ακίνητο. Υπάρχουν, όμως, σημαντικές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να αξιολογήσετε.

Πριν ξεκινήσετε να επισκέπτεστε ακίνητα, καλό θα ήταν να υπολογίσετε πόσα χρήματα μπορείτε να διαθέσετε και αν για τις δικές σας ανάγκες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και κάποια χρηματοδότηση.
Απευθυνθείτε στην Homeland Group για να μιλήσετε με τον κτηματομεσίτη που διαχειρίζεται ακίνητα στις περιοχές που σας ενδιαφέρουν. Μιλήστε μαζί του για τον σκοπό της αγοράς, τις ανάγκες σας, τις προτεραιότητές σας και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τα οποία ψάχνετε σε ένα ακίνητο.

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα ακίνητα

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο σύμβουλος ακινήτων τον σκοπό που προορίζετε την αγορά:

Επενδυτικός

Αν σκοπός σας είναι να κάνετε μία αγορά για εκμετάλλευση, θα πρέπει να μελετήσετε σε πόσο χρόνο θα κάνετε απόσβεση της επένδυσής σας, σε ποια περιοχή θα γίνει αυτή, η πρόσβαση σε μετρό και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πρώτη Κατοικία

Οι οικογενειακές και επαγγελματικές σας ανάγκες καθορίζουν την επιλογή της περιοχής. Θα πρέπει να υπολογίσετε τις καθημερινές σας αποστάσεις σε συνάρτηση με την περιοχή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία για τα παιδιά κ.ά.

Επαγγελματικός χώρος

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαλέξετε περιοχή ανάλογη με το είδος υπηρεσιών που προσφέρετε. Αν παραδείγματος χάρη, χρειάζεται να έχετε πρόσβαση στο αεροδρόμιο θα προσανατολιστείτε κοντά στην Αττική οδό ή σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, το κέντρο της πόλης επομένως το μετρό και το σημείο προβολής είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες ή αν οι υπηρεσίες σας αφορούν τοπική αγορά θα πρέπει να κοιτάξετε για ένα σημείο προβολής στην περιοχή που δραστηριοποιήστε.

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα ακίνητα

Εφόσον καταλήξετε στο ακίνητο που αποτελεί την σωστή για εσάς επιλογή θα πρέπει να καταθέσετε την προσφορά σας στον κτηματομεσίτη και αυτός με την σειρά του στον πωλητή.

Μετά την προσφορά υπάρχουν άλλα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας από τον δικηγόρο στο Κτηματολόγιο για τυχόν βάρη του ακινήτου
  • Έλεγχος του ακινήτου από τον πολιτικό μηχανικό για τυχόν αυθαιρεσίες που χρήζουν τακτοποίησης
  • Προσύμφωνο στο οποίο θα ορίζονται όλοι οι όροι της συμφωνίας της αγοραπωλησίας καθώς και το ύψος της προκαταβολής
  • Τα υπόλοιπα έξοδα που βαρύνουν τους αγοραστές είναι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου στην Εφορία (εκτός αν δικαιούστε φοροαπαλλαγή πρώτης κατοικίας), τα έξοδα του συμβολαιογράφου και αυτά της μεταγραφής στο κτηματολόγιο (με την μεταγραφή στο κτηματολόγιο ολοκληρώνεται η πώληση του ακινήτου)

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα ακίνητα

Προετοιμασία του πωλητή για το συμβόλαιο

Ο φάκελος του ακινήτου και η προετοιμασία του ποικίλει ανάλογα με το είδος του ακινήτου και
καλό θα είναι να συμβουλευόμαστε τον συμβολαιογράφο που έχει αναλάβει την μεταβίβαση.

1. Φορολογική ενημερότητα

Την φορολογική ενημερότητα την εκδίδει συνήθως ο συμβολαιογράφος.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί από τον πωλητή αν είναι ή ήταν στην Ελλάδα: α)
Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο
οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία,
συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, κοινοπραξία καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
συνδέονται με σχέση συνυπευθυνότητας ή αναδοχής χρεών καθώς και οι κατά νόμο
υπεύθυνοι αυτών β) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης
εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής
Ι.Κ.Ε. διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, νόμιμος εκπρόσωπος, εκκαθαριστής, διευθυντής
που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος,
πρόεδρος ή μέλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και
γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και
εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οποιουδήποτε νομικού προσώπου αλλοδαπής
επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή ημεδαπού ή
αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα. γ) Υποκείμενο καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της
τελευταίας εικοσαετίας, από τη σύνταξη της παρούσας συμβολαιογραφικής πράξης.
Για κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκδοθεί ηλεκτρονικά η αντίστοιχη ασφαλιστική
ενημερότητα αλλιώς θα εκδώσει ο συμβολαιογράφος

3. Τίτλος κτήσης του ακινήτου

4. Πράξη Σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

Η πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν χρειάζεται στην περίπτωση που το ακίνητο
είναι μονοκατοικία.

5. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

6. Απόσπασμα κτηματολογικού φύλλου και διαγράμματος από το Κτηματολόγιο

7. Βεβαίωση του άρθρου 83

Βεβαίωση του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν.4495/2017 από το πληροφοριακό σύστημα του
Ν.4495/2017 από πολιτικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό περί ύπαρξης ή μη αυθαιρεσιών

8. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Εις διπλούν από ενεργειακό επιθεωρητή

9. Επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμόν ......... οικοδομικής άδειας της Υπηρεσίας Πολεοδομίας

(και τα σχέδια που συνοδεύουν το ακίνητο)

10. Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ

Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ των τελευταίων πέντε ετών με αιτιολογία
«μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία»

11. Έκδοση Τ.Α.Π. (τέλη ακίνητης περιουσίας)

Εκδίδεται από τον Δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο

12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του πωλητή, διεύθυνση και επάγγελμα που δηλώνουν, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα ακίνητα