Μελέτες

Για την ολοκλήρωση κατασκευής ενός κτιρίου απαιτείται η ασφαλής μελέτη ενός επαγγελματία πολιτικού μηχανικού.

Η Homeland Group προσφέρει υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού για την ασφαλή κατασκευή του κτηρίου σας καθώς ακολουθεί όλες τα απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του.

Η εκπόνηση της μελέτης ακολουθείτε από μια σειρά διαδικασιών.

Τα τελευταία χρόνια όμως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και οι περισσότερες γίνονται ηλεκτρονικά.

Ωστόσο για την ομαλή διεκπεραίωση σε θέματα που αφορούν τις τεχνικές κατασκευές είναι απαραίτητη η επιβεβλημένη παρουσία και η υποστήριξη του πολιτικού μηχανικού.

Ο επαγγελματίας μηχανικός της Homeland Group που θα αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το έργο ασχολείται με ακόλουθα:

Μελέτη

Σχεδιασμό

Σύνθεση

Κατασκευή

Τεκμηρίωση

Υπολογισμός κόστους κατασκευής

Επιπλέον ορισμένα από τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει ως πολιτικός μηχανικός είναι:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη κτηριακών έργων
 • Μελέτη ακουστικής κτηρίων καθώς και ηχομόνωσης
 • Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων
 • Μελέτη εδαφικής συνοχής
 • Πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής
 • Μελέτη τοπογραφίας
 • Στατική μελέτη (μελέτη φέροντα οργανισμού κτιρίων)
 • Μελέτη υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Δηλώσεις περί μη αυθαιρεσιών
 • Διαχείριση και εκτίμηση αξιών ακινήτων και γης
 • Μελέτη γεωθερμικών πεδίων
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η έμπειρη ομάδα και οι συνεργάτες της Homeland Group βρίσκει λύση στις ανάγκες σας παρέχοντάς σας το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Homeland Group με τους έμπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες της είναι ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • Επίβλεψη τεχνικών έργων
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Δηλώσεις περί μη αυθαίρετων
 • Άδειες λειτουργίας
 • Έλεγχοι οικοπέδων
 • Εύρεση ακινήτων
 • Μελέτη αξιολόγησης
 • Υποστήριξη κατά την αγορά και πώληση
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων