ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκευή οικοδόμηση κτιρίων

Τα ξένα funds φαίνεται να δείχνουν τον καθοριστικό τους ρόλο στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο.

Ξένοι κατασκευαστικοί όμιλοι ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο να αποκτήσουν μια ενεργή παρουσία στην αγορά της Ελλάδας.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελληνική αγορά κατασκευών είναι εξαιρετικές,

ιδικά σε έργα που αφορούν την παραχώρηση ή ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημοσίου & ιδιωτικού τομέα) έχουν ως αποτέλεσμα πολλά ξένα funds να επενδύουν σε μετοχές ελληνικών εταιρειών με πλούσιο χαρτοφυλάκιο αλλά και να κάνουν κίνηση απευθείας σε εταιρείες για την από κοινού διεκδίκηση έργων.
Δυστυχώς στην Ελλάδα η χρηματοδότηση έργων υποδομής από τον ιδιωτικό τομέα αγγίζει μόλις το 15% αν σκεφτεί κανείς ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά το 35%. Έτσι είναι γεγονός ότι η ελληνική κατασκευαστική αγορά είναι από τις πλέον υποχρηματοδοτημένες όσο αναφορά την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την διάρκεια της τελευταίας 10ετίας η Ελλάδα υπήρξε μια χώρα πολύ σημαντική επενδυτικά.

Η οικονομική κρίση όμως δημιούργησε ένα χρηματοδοτικό κενό αφήνοντας έτσι μεγάλο πλήγμα στην χώρα.
Το έλλειμα που αφήνει το πλήγμα της χώρας υπολογίζεται περίπου στα 12,6 δίς ευρώ σύμφωνα με ανώτατα στελέχη του Δ.Σ του ομίλου ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Με αποτέλεσμα να απαιτείτε από δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς πόρους μια μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια προκείμενου να καλυφθεί το κενό αυτό σημαίνει επένδυση σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ομόλογα, επέκταση των ΣΔΙΤ(συμπράξεις δημοσίου & ιδιωτικού τομέα ).

Οι εγχώριοι κατασκευαστικοί όμιλοι γίνονται ολοένα και πιο ελκυστικοί

Ιδίως οι μεγαλύτεροι του κλάδου ιδικά αυτοί που έχουν στην διάθεσή τους σημαντικό και μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης.
Στην Ολλανδία fund που διαχειρίζεται την προσωπική περιουσία της οικογένειας Wessels όπου είναι μια από τις 5 πλουσιότερες χώρας το 2019 προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού της στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ περίπου στο 30% εξαγοράζοντας έτσι και το ποσοστό που ήλεγχε η York Capital.

Το 2021 φαίνεται πως θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή στον κλάδο της κατασκευαστικής καθώς προβλέπεται ανάκαμψη σύμφωνα με έρευνα που έκανε η Deloitte μετά από μία εξαιρετικά δύσκολη 10ετία. Ανάπτυξη που θα αγγίξει τα 67 δις ευρώ κατά την περίοδο 2018-2022.