Σύγχρονες κατασκευές – Τρόποι δόμησης

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε κυρίως τους 4 πιο διαδεδομένους τρόπους δόμησης

Σύμμεικτη δόμηση

Σύμμεικτη δόμηση

Σύμμεικτη κατασκευή ορίζεται τρόπος δόμησης βασιζόμενος σε μεταλλικά στοιχεία Ο συγκεκριμένος τρόπος δόμησης θεωρείται από τους πλέον σύγχρονους και ασφαλέστερους τρόπους κατασκευής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Βαριά δόμηση

Βαριά δόμηση

Με εξαιρετικά πλεονεκτήματα χαρακτηρίζετε η μέθοδος της βαριάς κατασκευής και θεωρείται ιδανική για κάθε τύπο κατασκευής, διότι σύμφωνα με τις ανάγκες και που έχει κάθε κτήριο ακολουθεί η μελέτη και ολοκληρώνετε η κατασκευή κάθε τοιχίου ξεχωριστά.

Συμβατική δόμηση

Συμβατική δόμηση

Ο πλέον διαδεδομένος τρόπος κατασκευής για την Ελλάδα είναι η συμβατική κατασκευή. Ένας οικείος τρόπος δόμησης δοκιμασμένος με τον φέρων οργανισμό να αποτελείται από πλάκα, δοκάρια, μπετό είναι.

Μεταλλική δόμηση

Μεταλλική δόμηση

Μεταλλική δόμηση, κατασκευή εξ΄ ολοκλήρου από μέταλλο. Συνδυάζει ιδανικά το σύστημα ξηράς δόμησης όπου έρχεται μονώνει και πυροπροστατεύει το χαλύβδινο φορέα.

Υλικά που χρησιμοποιεί η Homeland Group

Για την κατασκευή ενός έργου η Homeland Group  επιλέγει υλικά με τεχνογνωσία σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του πελάτη για την κατασκευή ολοκλήρωσης του έργου επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κατασκευή από μπετό

Μεταλλικές κατασκευές

Κατασκευή από τούβλο

Κατασκευή ξηρής δόμησης

Τα εξωτερικά κουφώματα έχουν σχεδόν μηδενική θερμοπερατότητα και υψηλή αεροστεγάνωση
Με την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης μηδενίζουμε τις θερμογέφυρες με αποτέλεσμα να προστατεύουμε το κτίσμα από ακραίες καιρικές συνθήκες ελαχιστοποιώντας έτσι τις θερμογέφυρες.
Ενώ με τις αντλίες θερμότητας μειώνουμε τη δαπάνη θέρμανσης έως και 60%με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών (CO2) στο 50%.