ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

  • Αρχική
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Homeland group

1 Εισαγωγή

Το homelandgroup.gr («διαδικτυακός τόπος») αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της Homeland Group, επιχείρησης διοικούμενης από τον Παπαστάμκο Χαράλαμπο, εδρευούσης στο Χαλάνδρι, Αττικής (Λεωφόρος Μεσογείων αριθ. 303, 15231, Χαλάνδρι, Αττική) («επιχείρηση», «εμείς», «εμάς»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση στο e-mail info@homelandgroup.com / τηλέφωνο +30 2106775739.

Η επιχείρηση, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ετέθη σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ) και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον ν. 2472/1997, ν. 4624/2019, ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύουν, («νομοθεσία») σέβεται την ασφάλεια και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του («επισκέπτες», «εσείς», «εσάς»).

Η επιχείρηση, δρώντας με διαφάνεια της επεξεργασίας και διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του διαδικτυακού τόπου, σας παρέχει, με την παρούσα, την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως και για τα δικαιώματα που σας παρέχονται, ως υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα πολιτική cookies («πολιτική») απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία είτε επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο μας, είτε συμπληρώνουν την φόρμα επικοινωνίας, που διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο και παρέχει την απαιτούμενη από την νομοθεσία ενημέρωση, ως προς την χρήση cookies.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ενημερώνει και να αναθεωρεί την παρούσα πολιτική, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική, θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Κατά την είσοδο στον διαδικτυακό τρόπο, οι επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν την παρούσα σελίδα, με σκοπό να ενημερωθούν για την τελευταία αναθεωρημένη έκδοση. Ισχύουσα θεωρείται η στην παρούσα σελίδα έκδοση της πολιτικής.

2 Έννοια cookies

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία περιέχουν πληροφορίες πλοήγησης και τα οποία αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του υπολογιστή, του smartphone και του tablet («συσκευές»), κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργεία του διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies, χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης και παροχής βελτιωμένης εμπειρίας στους επισκέεπτες.

3 Χρησιμοποιούμενα cookies

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, γίνεται χρήση των εξής κατηγοριών cookies:

  • Αναγκαία cookies: Τα cookies αυτά επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η απρόσκοπτη πλοήγηση σε αυτόν ή δεν είναι δυνατή η ασφαλής λειτουργία του, υποβαθμίζοντας την εμπειρία πλοήγησης και την παροχή βασικών λειτουργιών.
  • Προτιμήσεων: Τα cookies αυτά επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει  πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης του διαδικτυακού τόπου, όπως η προτιμώμενη γλώσσα, η περιοχή, κ.ά.

Ειδικότερα:

Όνομα cookieΠάροχοςΤύποςΧρόνος διάρκειας
pll_languagehomelandgroup.grHTTP1 έτος
    

Σκοπός και χρήση: για τον προσδιορισμό της προτιμώμενης γλώσσας του επισκέπτη και τον ορισμό της ανάλογης γλώσσας, κατά περίπτωση.

  • Στατιστικών: Τα cookies αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο, συλλέγοντας ανώνυμες πληροφορίες.

Ειδικότερα:

Όνομα cookieΠάροχοςΤύποςΧρόνος διάρκειας
_gahomelandgroup.grHTTP2 έτη
_gidhomelandgroup.grHTTP1 ημέρα
    

Σκοπός και χρήση: για την καταχώρηση ενός μοναδικού αναγνωριστικού, το οποίο χρησιμοποιείται για την δημιουργία στατιστικών δεδομένων, αναφορικά με τον τρόπο, με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο.

_gathomelandgroup.grHTTP1 ημέρα

Σκοπός και χρήση: χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων

  • Διευκολύνουν την προσωποποίηση του περιεχομένου του Skroutz. Τα φίλτρα που χρησιμοποιείς (πχ. μέγεθος παπουτσιού), τα προϊόντα που αναζητάς και βλέπεις, μας επιτρέπουν να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία Skroutz, να σου προτείνουμε και να σε βοηθήσουμε να βρεις αμέσως αυτό που ψάχνεις.

4 Έλεγχος μέσω browser / Αφαίρεση cookies

Ο επισκέπτης μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί. Στις επιλογές που υπάρχουν, αναλόγως του φυλλομετρητή, περιλαμβάνεται η αποδοχή όλων των cookies, η ύπαρξη προειδοποίησης για την τοποθέτηση των cookies ή και η απαγόρευση χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Επιπλέον, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή, είναι δυνατόν να αναστραφεί η αποδοχή της χρήσης cookies, διαγράφοντας όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή, διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. 

Τελευταία πρόσφατη τροποποίηση: Οκτώβριος 2021